Palvelut yksityisille

Palvelut yksityisille

Palvelut yrityksille

Palvelut yrityksille

Briefly in English

Briefly in English

Kokemus

Kokemus

Palvelut yksityisille

Olen 25 vuoden ajan hoitanut asianajotoimeksiantoja kaikilla olemassa olevilla oikeuden aloilla. Siitä huolimatta pidän huolta siitä, että päivitän jatkuvasti omaa ammattiosaamistani kouluttamalla itseäni ja hoitamalla hyvin laaja-alaisesti erilaisia toimeksiantoja. Rikosasioita hoidan lähinnä asianomistajan avustajana. Perhe- ja perintöoikeuden puolella laadin perukirjoja ja testamentteja sekä edunvalvontavaltakirjoja ja perinnönjako- ja ositussopimuksia.

Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppakirjat ja näihin kauppoihin liittyvät kaupan purku- ja hinnanalennusriidat ovat perustyötäni. Toimin mielelläni yhtiökokouksien puheenjohtajana. Vieraita minulle eivät ole myöskään työsuhderiidat, hallinnolliset prosessit, sopimusoikeus ja ympäristöoikeus.

Oikeudenkäynneissä olen ollut mukana työurani alusta alkaen, vaikka tavoitteeni on lähtökohtaisesti löytää sovinnollinen ratkaisu päämieheni etua silmällä pitäen. Sovittelu erilaisissa muodoissaan on minulle mieluisa tapa ratkaista asioita.