Palvelut yksityisille

Palvelut yksityisille

Palvelut yrityksille

Palvelut yrityksille

Briefly in English

Briefly in English

Kokemus

Kokemus

Kokemus

Oikeustieteen kandidaatti 1990 Helsingin Yliopisto
Varatuomari 1992
Asianajajatutkinto 1994

Olen hoitanut asianajotoimeksiantoja vuodesta 1990 alkaen yli 25 vuoden ajan. Oma asianajotoimisto minulla on ollut vuosina 1994 - 2006 ja uudelleen vuodesta 2012 alkaen. Vuosina 2006 - 2009 toimin rahoitusalalla ja vuosina 2009 - 2012 yrittäjänä.

Toimeksiantoja olen hoitanut sekä yksityishenkilöille että yrittäjille ja erilaisille yhteisöille. Erityisosaamista on kertynyt konkurssipesien hoitamisesta, yritysjuridiikasta, pesänjakajana toimimisesta kuolinpesissä ja osituksissa, sekä kiinteistöriidoista. Haluan kuitenkin pitää yllä monialaista osaamista, minkä vuoksi minulle ei ole esimerkiksi vierasta laatia perukirjoja ja testamentteja taikka tutkia monimutkaisia sopimusrakenteita.